Операції з земельними ділянками

Операції з земельними ділянками

Завдяки значному досвіду наших фахівців BLP Group надає юридичні, консалтингові та бухгалтерські послуги у сфері операцій із земельними ділянками, зокрема послуги:
З набуття у власність та користувнаня земельних ділянок за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами, шляхом безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності:

 • для ведення фермерського господарства;
 • для ведення особистого селянського господарства ;
 • для ведення садівництва;
 • для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах, в селищах, в містах;
 • для індивідуального дачного будівництва;
 • для будівництва індивідуальних гаражів.
 • шляхом приватизації земельних ділянок, що були раніше надані громадянам у користування;
 • шляхом прийняття спадщини.

BLP Group надає юридичні послуги із встановлення земельних сервітутів та припинення дії земельних сервітутів, зі зміни цільового призначення земель будь-якої категорії (за виключенням тих, на зміну цільового призначення яких є встановлена законодавством заборона та спеціальний порядок їх використання)

При наданні юридичних послуг з відведення земельних ділянок із земель державної та комунальної власності, у власність та у користування громадянам або юридичним особам, розуміється безпосереднє юридичне супроводження всього комплексу робіт визначених чинним актами законодавства, що регулюють питання порядку юридичного оформлення відведення земельних ділянок у власність та у користування, це зокрема:

 • підготовка та подання необхідного пакету документів для розгляду питання відведення земельних ділянок у власність та у користування компетентними органами державної влади та місцевого самоврядування та прийняття ними рішення;
 • повне юридичне супроводження розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (визначення та погодження з клієнтом ліцензійної організації, яка буде виконавцем робіт з розроблення проекту землеустрою, експертиза договору на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, збирання, оформлення та надання всіх необхідних документів ліцензійній організації тощо);
 • юридичне супроводження погодження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок з відповідними органами виконавчої влади;
 • юридичне супроводження проведення державної експертизи землевпорядної документації, в тому числі проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
 • подання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок на розгляд органу виконавчої влади або місцевого самоврядування та прийняття рішення про надання земельної ділянки у користування або у власність;
 • юридичне супроводження виготовлення технічної документації із встановлення меж земельної ділянки в натурі ліцензійною організацією, її погодження та затвердження;
 • юридичне супроводження виготовлення державного акту на право приватної власності на земельну ділянку або договору оренди землі, їх підписання, реєстрації та видачі власнику.

Послуги