Сімейний адвокат

Сімейний адвокат
 • Розлучення і стягнення аліментів
 • Поділ спільного майна
 • Поділ обєктів незавершеного будівництва
 • Позбавлення батьківських прав
 • Укладення шлюбного контракту
 • Розробка договору про розподіл майна і про виплату аліментів

В кожній сімї хоча б раз у житті трапляється ситуація, коли необхідно як мінімум консультація фахового юриста.
Проблеми у сім’ї нерідко супроводжуються стресом та моральними переживаннями. Не маючи спеціальних знань та досвіду учасники конфлікту стикаються із труднощами, що виникають при спробах самостійно врегулювати ситуацію. У такому випадку важливо своєчасно звернутися за допомогою сімейного адвоката, оскільки вирішуючи проблему самотужки можна допустити помилок, які в подальшому лише погіршать ситуацію
Серед основних категорій спорів, котрі виникають із сімейних правовідносин, можна виділи наступні:

 • Розлучення, в тому числі з іноземцем;
 • Поділ рухомого і нерухомого майна подружжя;
 • Визначення порядку та розміру сплати аліментів;
 • Визначення місця проживання дітей та порядку участі в їх вихованні другого із подоужжя.

На прикладі розлучення пояснюю які можуть виникати питання і як відбувається розлучення в Україні.

Шлюб може бути припинено/розірвано внаслідок:

 • смерті одного з подружжя або оголошення його померлим;
 • за спільною заявою подружжя в органах РАГСу (цей спосіб можливий лише за відсутності неповнолітніх дітей та за відсутності спору між подружжям щодо його розірвання при якому обоє з подружжя готові підписати заяву;
 • за заявою одного з подружжя в органах РАГС (можливо в випадку якщо інший з подружжя визнаний безвісно відсутнім або визнаний судом недієздатним згідно;
 • шляхом подачі позову до суду та отримання рішення суду (позов може бути подано як одним з подружжя так і за спільною позовною заявою.

Розірвання шлюбу в позасудовому порядку через органи РАЦС
Куди звернутися
I. За спільною заявою подружжя в органі РАЦС за місцем проживання подружжя або одного з них за умови спільної згоди та відсутності неповнолітніх дітей. Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.
II. За заявою одного з подружжя: проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання подружжя або одного з них, якщо другий із подружжя: визнаний безвісно відсутнім; визнаний недієздатним.

Той із подружжя, який бажає відновити своє дошлюбне прізвище, повинен письмово заявити про це у відділі державної реєстрації актів цивільного стану під час державної реєстрації розірвання шлюбу.
Орган державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана, та видає свідоцтво про розірвання шлюбу. У разі розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану шлюб припиняється у день реєстрації розірвання шлюбу.

Розірвання шлюбу в судовому порядку

У випадку, коли подружжя має неповнолітніх дітей, або один з подружжя заперечує проти розірвання шлюбу, шлюб може бути розірваний лише у судовому порядку.
Справи про розірвання шлюбу розглядаються районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами в порядку окремого або позовного провадження.
Позови про розірвання шлюбу можуть пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача також у разі, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров’я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача.
За домовленістю подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них.
У разі розірвання шлюбу судом шлюб припиняється у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу. Якщо шлюб розривається через суд, свідоцтво про розірвання шлюбу не видається. Документом, що засвідчує факт розірвання шлюбу судом, є рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили.

Розірвання шлюбу у порядку окремого провадження

У порядку окремого провадження розглядаються справи про розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке має дітей, за заявою будь-кого з подружжя, якщо один з нього засуджений до позбавлення волі. Справа про розірвання шлюбу за заявою особи, засудженої до позбавлення волі, може бути розглянута судом за участю представника такої особи.
При розірванні шлюбу за спільною заявою подружжя обов`язковою є наявність згоди між дружиною та чоловіком щодо розірвання шлюбу. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини та чоловіка і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні особисті та майнові права, а також права їхніх дітей. У разі невиконання цього договору аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.
Особливостями судової процедури в порядку окремого провадження є те, що, суд не з’ясовує причини розлучення, не вживає заходів щодо примирення подружжя, але при цьому суд повинен перевірити відповідність умов Договору інтересам дитини, а також пересвідчитись, що умови Договору не порушують засади рівності прав батьків дитини.
Договори, які подружжя подає під час розгляду справи про розірвання шлюбу
1) Разом зі спільною заявою в порядку окремого провадження подружжя, яке має дітей, має право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом із письмовим договором про те:
з ким із них будуть проживати діти; яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо; умови здійснення ним права на особисте виховання дітей.
2) Договір між подружжям про розмір аліментів на дитину має бути нотаріально посвідчений та передбачати:
способи виконання батьками обов`язку утримувати дитину тим з них, хто проживає окремо від дитини; порядок, умови та форми (грошова і (або) натуральна) надання утримання одним з батьків.

Розірвання шлюбу в порядку позовного провадження

У порядку позовного провадження судами загальної юрисдикції (за зареєстрованим місцем проживання/перебування позивача або за домовленістю за місцем проживання/перебування позивача/відповідача) розглядаються справи про розірвання шлюбу у випадках, коли один з подружжя заперечує проти розірвання шлюбу або ухиляється від подання спільної заяви подружжя до органу реєстрації актів цивільного стану чи суду.
Провадження у справі відкривається судом на підставі позовної заяви, поданої одним з подружжя у встановленому порядку. В даній позовній заяві має бути зазначено дату і місце реєстрації шлюбу, мотиви його розірвання та наявність від такого шлюбу неповнолітніх дітей.
Слід зазначити, що діти, які досягли чотирнадцяти років, мають право самостійно обирати своє місце проживання після розірвання шлюбу батька та матері.

Позов про розірвання шлюбу не може бути пред`явлений будь-ким з подружжя у випадках:
при вагітності дружини;
протягом одного року після народження дитини.
Винятки:
1) позов може бути подано у разі, коли один з подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки злочину, щодо другого з подружжя або дитини (право на розірвання шлюбу за таких обставин не пов`язується з винесенням судом обвинувального вироку);
2) позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини може бути подано, якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою у встановленому порядку шляхом подання заяви про визнання батьківства;
3) чоловік або дружина мають право пред`явити позов про розірвання шлюбу до досягнення дитиною одного року, якщо

Послуги