Представництво інтересів в судах, виконавче провадження

Представництво інтересів в судах, виконавче провадження
  • попередня правова оцінка перспектив розгляду справ у судах; збір та опрацювання доказів;
  • підготовка позовних заяв, скарг та інших документів процесуального характеру;
  • досудове та судове врегулювання спорів, медіація;
  • представництво інтересів клієнта в судах (у цивільних, адміністративних, господарських, криминальних справах, у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності) на всіх стадіях судового процесу; третейські суди; Міжнародний комерційний арбітраж;
  • представництво інтересів клієнта у виконавчому провадженні;

Послуги