Порядок реєстрації місця проживання іноземців в Україні

Порядок реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи, передбачений правилами, що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України, № 207 від 2 березня 2016р. Відповідно до правил реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи здійснюється виконавчим органом на території відповідно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної міської ради (Наприклад: ЦНАП - Центр надання адміністративних послуг).

Онлайн консультація

Іноземці або особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, зобов`язані протягом 30 календарних днів після знаття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання. Дані правила також застосовується до іноземців, або осіб без громадянства, які отримали посвідку на тимчасове місце проживання. В даному випадку, іноземець повинен зареєструвати своє місце проживання за адресою, який був вказаний при поданні документів в Державну міграційну службу України як адреса тимчасового перебування. Після реєстрації місця проживання іноземця, ця адреса зазначається в посвідці на тимчасове/постійне місце проживання.

Реєстрація місця проживання/перебування або знаття з реєстрації місця проживання іноземця здійснюється в день подання іноземцем або його представником за довіреністю документів та може відбуватись одночасно із зняттям з попереднього місця проживання. Слід пам`ятати, що реєстрація місця проживання іноземця, відбувається тільки за однією адресою, але законодавством не встановлено обмежень реєстрації місця проживання декількома особами за однією і тією ж адресою.

Необхідні документи:

1) Заява;
2) Посвідка на тимчасове/постійне місце проживання в Україні (Оригінал для огляду, копія подається);
3) Оригінал квитанції про сплату адміністративного збору (13,60 грн.);
4) Документ, що підтверджує право власності на житло, яке знаходиться за адресою майбутнього проживання іноземця (Оригінал для огляду, нотаріально посвідчена копія подається);
5) Оригінал договору оренди/найму житла за яким здійснюється реєстрація місця проживання;
6) Оригінал довіреності, що підтверджує повноваження представника іноземця або особи без громадянства (Оригінал для огляду, нотаріально посвідчена копія подається).

Також, слід звернути увагу, що за порушення строку звернення для реєстрації (30 днів) встановлена адміністративна відповідальність у вигляді попередження, якщо іноземець здійснив правопорушення вперше. Якщо протягом року правопорушення здійснено повторно штраф складатиме від 17 до 51 грн.