Як отримати виплату за депозитом від Фонду

Складна економічна ситуація в Україні зумовлює не тільки погіршення життя громадян, зменшення прибутку підприємців, скорочення робочих місць, зростання тарифів, а й погіршення банківського сектору. Під погіршенням банківського сектору розуміється віднесення банку до категорії неплатоспроможних шляхом введення в банку тимчасової адміністрації або прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Онлайн консультація

У разі прийняття Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, в банк вводиться тимчасова адміністрація строком на 3 місяці. Протягом дії тимчасової адміністрації вкладники банка можуть отримати свої кошти за договорами банківського вкладу (депозиту), строк дії яких закінчився, та за договорами банківського рахунку.

Виплати за зазначеними договорами здійснюються в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення банка з ринку за участю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Розмір виплат становить не більше 200 000 гривень. (згідно ч. 1 ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»).

Після спливу 3 місяців закінчується термін дії тимчасової адміністрації й правління Національного банку України може прийняти рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідування банка. У такому випадку згідно з ч. 1 ст. 27 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі по тексту - Фонд) складає перелік вкладників та визначає розрахункові суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Фонду станом на день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Даний перелік вкладників формується уповноваженою особою фонду гарантування вкладів фізичних осіб на підставі бази даних вкладників, яку формує сам банк та направляє до Фонду разом із супровідним листом. В свою чергу Фонд здійснює аналіз та перевірку файлів на предмет відсутності помилкових записів та правильності розрахунку гарантованих сум.

Уповноважена особа Фонду протягом одного робочого дня з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, з визначенням сум, що підлягають відшкодуванню. В переліку вкладників зазначається сума відшкодування для кожного вкладника. Інформація в переліку про вкладника має забезпечувати його ідентифікацію відповідно до законодавства.

Протягом трьох робочих днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр вкладників для здійснення виплат гарантованої суми відшкодування відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду переліку вкладників. Фонд публікує оголошення про відшкодування коштів вкладникам у газетах "Урядовий кур`єр" або "Голос України" та на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет.

Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів вкладникам з наступного робочого дня після затвердження виконавчою дирекцією Фонду реєстру вкладників для здійснення виплат гарантованої суми відшкодування через банки-агенти, що здійснюють такі виплати в готівковій або безготівковій формі (за вибором вкладника) та здійснює виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів. Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію банку як юридичної особи.