Аудит

Аудит – це набагато більше, ніж просто цифри. Аудит забезпечує інформацією про досягнені цілі чи наявні проблеми, допомагає забезпечити міцний фундамент для досягнення майбутніх цілей. Компанія BLP Group допомагає зрозуміти «що», «як» і «чому», щоб ви завжди могли планувати свої дії заздалегідь.

Незалежний аудит є основою для прийняття рішень. Ми прагнемо проводити конструктивні та ретельні аудиторські перевірки. Відгуки учасників ринку підтверджують надійність наших аудиторських заключень.

НАШ ПІДХІД ДО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

Основна ідея методики проведення аудиту, яку застосовує BLP Group, полягає у тому, щоб проводити аудит, ґрунтуючись на оцінці ризиків, які можуть істотно вплинути на дані фінансової звітності. Підхід BLP Group виходить за межі національних і міжнародних стандартів. Наші аудитори застосовують єдиний підхід до методики і порядку проведення аудиту, а також документування його результатів. Усі наші фахівці постійно підтримують і підвищують свій професійний рівень та завжди слідкують за останніми змінами і новинами у сфері аудиту.

DUE DILIGENCE

Процес аудиту має надзвичайно комплексний характер, і значення аудиторів як ключової ланки у системі підготування фінансової звітності ще ніколи не було таким важливим, а їхня роль як довірених радників ніколи не цінувалася більше ніж зараз. Спеціалісти з аудиту компанії BLP Group надають широкий спектр аудиторських і консультаційних послуг, щоб допомогти клієнтам у досягненні їхніх бізнес-цілей, управлінні ризиками та підвищенні показників господарської діяльності.
Під час проведення аудиту компанією BLP Group наші спеціалісти збирають інформацію, щоб отримати повне розуміння бізнесу нашого клієнта, його системи внутрішнього контролю та спектру ризиків. Перед ухваленням рішень щодо аудиту ми проводимо об`єктивне діагностичне тестування та аналітичні огляди. Методи, які ми застосовуємо, допомагають нашим клієнтам дотримуватися все більшої кількості вимог щодо посиленого розкриття інформації та підзвітності. Ми тісно співпрацюємо з нашими клієнтами, водночас зберігаючи незалежність, і заохочуємо відкриту взаємодію.

Якість, ділова порядність і незалежність – головний принцип підходу до роботи нашої компанії.

  • Аналіз структури доходів та витрат компанії.
  • Оцінка системи внутрішнього контролю в частині документообігу, пов`язані з витратами компанії.
  • Аналіз якості та повноти документів, що підтверджують витрати компанії
  • Аналіз основних засобів: загальна структура, нарахована амортизація, результати переоцінки
  • Аналіз інвестицій компанії
  • Аналіз дебіторської заборгованості
  • Аналіз кредиторської заборгованості;
  • Аналіз повноти та достовірності обліку активів і зобов`язань, відображених у балансі підприємства.
     

Послуги